TESTIMONIALS

 

REKISTERISELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Trainer4You Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty 6.1.2021.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Neliötohtori Oy (3107518-7)

info@neliotohtori.fi

+358 40 529 5609

2. YHTEYSHENKILÖ

Jenny Nyman

info@neliotohtori.fi

+358 40 529 5609

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Neliötohtori kerää ja käyttää rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja myyntiin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään vain Neliötohtorin toimintaan ja sen kehittämiseen, eikä tietoja koskaan myydä, välitetä tai jaeta kolmansille osapuolille.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Neliötohtorin sähköpostilistalle liittyneitä, nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita, Neliötohtorin verkkosivujen vierailijoita tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Asiakkuuteen liittyvät perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tilaukseen ja asiakkuuden hoitoon liittyvät muut tiedot.

  • Ajankohta, jolloin rekisteröity on lisätty järjestelmään

  • Kampanjoiden, sisältöjen ja muun viestinnän vastaanottaminen ja käyttäminen

  • Automaattisesti kerätty tieto (esim. IP-osoite, laitteen käyttöjärjestelmä, selaintyyppi ja vieraillut sivut)

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisena pidettävää tietoa.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Henkilöltö itseltään yhteydenoton yhteydessä, palveluun rekisteröidyttäessä, ostotapahtuman yhteydessä sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

  • Suostumuksella henkilöltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Neliötohtori ei myy, vuokraa tai muutoin luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ellei toisin mainita.

 

Neliötohtori voi kuitenkin lainsäädännön rajoissa jakaa henkilötietosi valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa, jotka suorittavat palveluja Neliötohtorille. Tähän voi kuulua esimerkiksi ohjelmistopalvelujen tarjoaminen, henkilötietojen hallinnointi ja analysointi, markkinatutkimus ja erilaisten kampanjoiden markkinointi ja toteutus.

Neliötohtori voi jakaa henkilötietojasi muiden rakennus- ja remontointialan yritysten kanssa siinä tapauksessa, että kyseiset yritykset ovat osapuolina sopimuksissa rekisteröidyn kanssa. Neliötohtori solmii tällaisissa tapauksissa aina tietoturva- ja salassapitosopimukset kyseisten yritysten kanssa.

 

Koska Neliötohtori ottaa henkilötietojesi suojaamisen vakavasti, yrityksemme ei salli näiden osapuolten käyttää tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin suorittamaan näitä palveluja. Lisäksi Neliötohtori vaatii osapuolia suojaamaan henkilötietojasi tavalla, joka on johdonmukainen tämän tietosuojakäytännön kanssa.

 

Neliötohtori voi myös jakaa henkilötietosi tuomioistuimelta tai muulta viranomaiselta saamansa toimeksiannon perusteella.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Saatamme joissakin tilanteissa (esim. tilanteissa joissa palveluntarjoajamme palvelimet sijaitsevat EU tai ETA alueen ulkopuolella) kuitenkin joutua siirtämään keräämiämme henkilötietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin, joissa tietosuojan taso ei välttämättä ole todettu riittäväksi Euroopan Komission puolesta (tälläisiä maita ovat esimerkiksi USA).

Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Kaikki tietosi ovat turvassa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

9. TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN JA KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa päivittää tai korjata rekisterissä ylläpidetyt tiedot. Rekisteröidyn on ilmoitettava meille mahdollisista henkilötietojen muutoksista, jotta järjestelmä pysyy ajan tasalla. Jos haluat päivittää tai korjata henkilötietojasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: info@neliotohtori.fi

10. TIETOJEN POISTAMINEN

Jos rekisteröity rikkoo käyttöehtoja, väärinkäyttää palveluita, rikkoo lakia palvelun avulla tai, jos tiedot ovat vanhentuneita, Neliötohtorilla on oikeus poistaa rekisteröityneen tiedot.

Sinulla on oikeus pyytää Neliötohtoria poistamaan tietosi, mikäli mahdolliseen asiakkuuteen liittyvät lakisääteiset velvoitteet ovat päättyneet. Tietojen poistamiseksi ota yhteyttä asiakaspalveluumme: info@neliotohtori.fi

11. MUUT EHDOT

Me, toimittajamme tai kolmannet osapuolet, jotka ovat antaneet meille luvan jäljentää sisältöään verkkosivustoillamme, omistamme kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet verkkosivustojen sisällössä. Lukuun ottamatta kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia ja ellei toisin mainita, tekijänoikeus verkkosivustojen sisältöön ja kaikkeen muuhun sen kautta saatavilla olevaan aineistoon kuuluu Neliötohtorille.

 

Verkkosivustoamme ja sen sisältö tarjotaan vain yleisiin tietotarkoituksiin, eikä minkään sisällön tarkoitus ole antaa oikeudellista tai muuta ammatillista neuvontaa. Emme ota vastuuta mistään kustannuksista tai menetyksistä, jotka voivat johtua verkkosivustoillamme julkaistuista tiedoista tai materiaaleista. Emme hyväksy emmekä ole vastuussa muiden ylläpitämien verkkosivustojen sisällöstä, jotka linkittävät verkkosivustoihimme tai joihin pääsee verkkosivustoiltamme.

 

Emme ole vastuussa mistään asioista, jotka liittyvät sinuun tai kolmansiin osapuoliin, jotka käyttävät verkkosivustojamme ja niiden sisältöä. Mikään tässä mainittu ei sulje pois tai rajoita vastuutamme mistä tahansa asiasta, jonka suhteen vastuun poissulkeminen tai rajoittaminen olisi laitonta.